LED | Lysskilt – profil 7

Bokstav med belysning foran i profil 7.

Forside: Akryl

Bakside: Forespurt type metall (satin (børstet), skinnende, speil rustfritt, malt aluminium med de forespurte Pantone og Ral koder.)

Lys: Direkte LED belysning.

Merkander: Ønsket farge av akryl kan brukes på forside. Det er ikke direkte koblet til hovedspenningen og en transformator må brukes.