LED | Lysskilt – profil 3

Dobbelsidig bokstav i profil 3

Forside: 10 mm akryl

Bakside: 10 mm akryl

Lys: Direkte og indirekte LED-belysning

Merkander: Det er ikke direkte koblet til hovedspenningen og en transformator må brukes.