LED | Lysskilt – profil 6

Direkte LED belysning hvor hele bokstaven er i akryl – profil 6

Forside: Akryl

Bakside: PVC Foamboard

Lys: Direkte LED belysning fra forside og side.

Merkander: Ønsket farge av akryl kan brukes på forside og side. Det er ikke direkte koblet til hovedspenningen og en transformator må brukes.