HMS-tavle – Standard eller m/ deres logo og tilpasset deres behov!

kr 2.450,00kr 4.490,00

Helse, miljø og sikkerhet skal være godt ivaretatt og dokumentert på bygg- eller anleggsplass. Vi lager tavler etter deres behov og ønsker! Alle tavlene leveres i 2mm aluminium og kan lages i alle størrelser!

Korrektur/grafisk oppsett hvor egen logo/spesialtilpasset oppsett skal med, faktureres grafisk arbeid i tillegg a kr. 225,- pr. 15min jobb.

Beskrivelse

Forslag til oppslagsfelt;

AMU-referat
Asbestmeldning m/instruks
Avfallsplan
Avvikslogg
Bemanningsliste
Beredskapsplan
Byggeplassbestemmelser
Co2 utslipp fra transport
Diverse
Egenmelding
Energiforbruk
Ferie
Forhåndsmelding arbeidstilsyn
Fraværsskader
Fremdriftsplan
Handlingsplan ved ulykke
HMS-datablad
HTV
IDF
Igangsetting
Kontaktliste
Kontormøter
Mannskapslister
Melding fra byggeleder
Melding fra verneombud/tillitsmenn
Møter
Møtereferater
Nødhjelpsinformasjon
Obligatorisk registrering
Offentlige godkjenninger
Organisasjon HMS
Organisasjon Prosjekt
Organisasjon SHA
Organisasjonskart0
Plan HMS
Plan KS
Plan SHA
Påbudt verneutstyr
Renhold
Riggplan
RUH-liste
Rutine kabel og rør
Rømningsvei
Samordningsskjema
Sikker jobbanalyse
Sikkerhetsinformasjon
Siste RUH
Siste SJA
Stoffkartotek
Telefonliste
Telefonliste ved ulykker
Tiltaksplaner
Utstyrsliste
Vaktliste
Vannforbruk
Varslingsplan
Verneombud
Vernerunder
Viktig melding!
Øvrig

Vi tilpasser denne typen skilt til deres behov. Ta kontakt med oss, så finner vi en god løsning som dekker deres behov. Ta kontakt med oss ved ønske om bestilling av 4stk eller flere for et ekstra godt tilbud!

Vi er helt rå HMS tavler, byggeplasskilter, foliering av anleggsmaskiner++. Kontakt oss og vi finner en god løsning for din bedrift! Alt produseres hos oss. Norsk produksjon! Høy tilgjengelighet på telefon og epost. Leveringstid kun 2-5 dager / 1-2 dager ved hastverk.

Produksjon også i helger! Alle priser oppgis eks. mva. og frakt.

Mobil 900 41 322

Epost post@lyside.no

Tilleggsinformasjon

Størrelse

100x100cm HMS tavle – med klyper og deres logo, 100x100cm HMS tavle – med alurammer og deres logo, 100x100cm HMS tavle – med whiteboard og deres logo, 125x125cm HMS tavle – med klyper og deres logo, 125x125cm HMS tavle – med alurammer og deres logo, 125x125cm HMS tavle – med whiteboard og deres logo