Isskrape med trykk

Isskrape med trykk av egen logo.