Google Ads

Google Ads gjør at dine nettsider kommer på toppen av Google når noen søker etter deg eller dine tjenester. Dette er svært kostnadseffektivt og målbart. Vi kan sette opp kampanjer, generell rådgivning eller full administrasjon.

Beskrivelse

Google Ads gjør at potensielle kunder dine finner deg. Her betaler man pr. klikk noe som gjør det veldig kostnadseffektivt.

Google Ads – Søkenettverk

Dette er det som kommer opp i Google sin vanlige søkemotor. Om noen søker etter deg og dine tjenester er det viktig at du kommer så høyt opp som mulig.

Google Ads – Display nettverk

Dette er annonser som blir vist på andre sider i Google sitt nettverk. Her er det som regel annonsebilder, du kan få dine annonser på kjente sider, hvor man som regel betaler pr. 1000 visning eller pr. klikk.